Status prawny

Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Strona www: https://www.nowodworski.pl/

Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa
http://www.kuratorium.waw.pl